AKTUELLT

Granbarkborreangrepp
Efter förra och denna vinterns skador med bl a toppbrott, blåst och en mycket ansträngande sommar för träden så är det mycket stor risk för skador på skogen. Gå igenom ditt bestånd och ta vara på de vindfällen och skadade träd som finns.
Se tips från Skogsstyrelsen på hur du upptäcker och hanterar skador av Granbarkborren

Prishöjning på massaved
Gran- och barrmassaveden har höjts med 20 kr/m3fub
Gran inbringar numera 315 kr/m3fub och Barr 300 kr/m3fub
se prislista

Aktuella prislistor Uppdaterade okt-18

Vi vill uppmärksamma er på att det nu är nya längder som gäller i timmerklasserna.
Gran modul 367-547 Edanesågen vill ha minimalt med timmer i 397, 457 och 517. Gärna långt timmer i dim 14-17,9 cm.
Tall modul 367-547  Gärna långt timmer i dim 14-15,9 cm.
Minsta dimensionen i gran och tall är 14 cm. Tänk på att alla dimensionsmått är under bark.
Vänerblock Gran längd +255 cm. Diam enl instr. Skogsröta ej tillåten i kval 1 Rötfläck max 22 cm2 tillåts i kval 2.
Björktimmer längd 300 cm. Diam +18 cm

Vanliga frågor vid avverkning
Köpformer
Alla prislistor
Björk, massaved mm

Här kan du läsa mer om hur tändsticksvirket ska se ut. Är du certifierad får du dessutom + 20 kr/m3fub. Läs mer

Kvalitétskrav
När du ska aptera timret är det viktigt att veta hur en stock av en viss kvalité ska se ut. Här kan du skriva ut information i A4 eller som en lathund du lätt kan stoppa i fickan.
Kvalitétsbestämning av barrsågtimmer.
Lathund

Certifiering
Sågverken efterfrågar certifierat virke då sågverkens slutkunder allt oftare kräver det. Det är framförallt statliga myndigheter som i stora upphandlingar har certifiering som krav.
Läs mer här

  

Slutavverkning
Foto: Stefan Karlsson

   

Skogsbrukarnas Ek. förening | Arvid Olofssons väg | 671 70 Edane | Tfn: 0570-503 20 | E-post: info@skogsbrukarna.se


COPYRIGHT © SKOGSBRUKARNA EK. FÖRENING 2007 ALL RIGHTS RESERVED                                    Design by AKdesign | CMS by Smalltown Media