AKTUELLT

Reflexvästar
Vi har sponsrat förskolorna i Brunskog, Mangskog och Högboda (våra huvudsocknar)med nya reflexvästar. Vi ville på något vis göra nytta för våra medlemmar, i brist på resor och skogsdagar, och i år blev det de små som fick något.

Ny virkesköpare
Måndag den 3 maj börjar Mikael Olsson här på kontoret i Edane som ersättare för Ola Fröding. Mikaels kontaktuppgifter är tel 010-122 64 35, 070-590 64 35. Mailadressen är mikael.olsson4@moelven.se

Nya timmerpriser januari - 21
Vi har nu nya prislistor att skicka ut. Maila en förfrågan till info@skogsbrukarna.se så skickar vi de nya listorna 

Ändringar i kvalitétskrav för massaved
Det finns numera 3 olika klassningar av massaved, Prima, Sekunda och Utskott. Se de nya reglerna och priserna här
Information från Biometria, infoblad

Granbarkborreangrepp
Efter förra och denna vinterns skador med bl a toppbrott, blåst och en mycket ansträngande sommar för träden så är det mycket stor risk för skador på skogen. Gå igenom ditt bestånd och ta vara på de vindfällen och skadade träd som finns.
Se tips från Skogsstyrelsen på hur du upptäcker och hanterar skador av Granbarkborren

Aktuella prislistor Uppdaterade januari - 21

Vi vill uppmärksamma er på att det nu är nya längder som gäller i timmerklasserna.
Gran modul 367-547 Edanesågen vill ha minimalt med timmer i 397, 457 och 517. Gärna långt timmer i dim 14-17,9 cm.
Tall modul 367-547  Gärna långt timmer i dim 14-15,9 cm.
Minsta dimensionen i gran och tall är 14 cm. Tänk på att alla dimensionsmått är under bark.
Vänerblock Gran längd +255 cm. Diam enl instr. Skogsröta ej tillåten i kval 1 Rötfläck max 22 cm2 tillåts i kval 2.
Björktimmer längd 300 cm. Diam +18 cm

Vanliga frågor vid avverkning
Köpformer
Alla prislistor
Björk, asp mm
Massaved

Här kan du läsa mer om hur tändsticksvirket ska se ut. Är du certifierad får du dessutom + 20 kr/m3fub. Läs mer

Kvalitétskrav
När du ska aptera timret är det viktigt att veta hur en stock av en viss kvalité ska se ut. Här kan du skriva ut information i A4 eller som en lathund du lätt kan stoppa i fickan.
Kvalitétsbestämning av barrsågtimmer.
Lathund

Certifiering
Sågverken efterfrågar certifierat virke då sågverkens slutkunder allt oftare kräver det. Det är framförallt statliga myndigheter som i stora upphandlingar har certifiering som krav.
Läs mer här

  

Reflexväst till förskolor
Foto: Anna Liljestrand

   

Skogsbrukarnas Ek. förening | Arvid Olofssons väg | 671 70 Edane | Tfn: 0570-503 20 | E-post: info@skogsbrukarna.se


COPYRIGHT © SKOGSBRUKARNA EK. FÖRENING 2007 ALL RIGHTS RESERVED                                    Design by AKdesign | CMS by Smalltown Media