AKTUELLT

Prishöjning på massaved
Gran- och barrmassaveden har höjts med 20 kr/m3fub
Gran inbringar numera 315 kr/m3fub och Barr 300 kr/m3fub
se prislista

Aktuella prislistor Uppdaterade okt-18

Vi vill uppmärksamma er på att det nu är nya längder som gäller i timmerklasserna.
Gran modul 367-547 Edanesågen vill ha minimalt med timmer i 397, 457 och 517. Gärna långt timmer i dim 14-17,9 cm.
Tall modul 367-547  Gärna långt timmer i dim 14-15,9 cm.
Minsta dimensionen i gran och tall är 14 cm. Tänk på att alla dimensionsmått är under bark.
Vänerblock Gran längd +255 cm. Diam enl instr. Skogsröta ej tillåten i kval 1 Rötfläck max 22 cm2 tillåts i kval 2.
Björktimmer längd 300 cm. Diam +18 cm

Vanliga frågor vid avverkning
Köpformer
Alla prislistor
Björk, massaved mm

Här kan du läsa mer om hur tändsticksvirket ska se ut. Är du certifierad får du dessutom + 20 kr/m3fub. Läs mer

Kvalitétskrav
När du ska aptera timret är det viktigt att veta hur en stock av en viss kvalité ska se ut. Här kan du skriva ut information i A4 eller som en lathund du lätt kan stoppa i fickan.
Kvalitétsbestämning av barrsågtimmer.
Lathund

Certifiering
Sågverken efterfrågar certifierat virke då sågverkens slutkunder allt oftare kräver det. Det är framförallt statliga myndigheter som i stora upphandlingar har certifiering som krav.
Läs mer här

  

Slutavverkning
Foto: Stefan Karlsson

   

Skogsbrukarnas Ek. förening | Arvid Olofssons väg | 671 70 Edane | Tfn: 0570-503 20 | E-post: info@skogsbrukarna.se


COPYRIGHT © SKOGSBRUKARNA EK. FÖRENING 2007 ALL RIGHTS RESERVED                                    Design by AKdesign | CMS by Smalltown Media