SKOGSBRUKARNA EK. FÖR.
är en skogsägarförening som startade 1982 efter den oro som då förelåg på virkesmarknaden.

Föreningen har sitt säte i Edane, Arvika Kommun, och verkar i huvudsak i västra Värmland med omnejd.

Skogsbrukarna har en liten administration och därmed låga omkostnader. Detta har inneburit att föreningen varje år sedan starten kunnat dela ut återbäring till medlemmar som levererat virke under året.

Inga pengar behålls som insatser utan vinsten går oavkortat tillbaka till medlemmarna. Virket förmedlas till lokal industri vilket i sig bidrar till sysselsättning i regionen. 

Slutavverkning
Foto: Anna Nyström

   

Skogsbrukarnas Ek. förening | Arvid Olofssons väg | 671 70 Edane | Tfn: 0570-503 20 | E-post: info@skogsbrukarna.se


COPYRIGHT © SKOGSBRUKARNA EK. FÖRENING 2007 ALL RIGHTS RESERVED                                    Design by AKdesign | CMS by Smalltown Media