STYRELSEN
Styrelsen har följande utseende: 

Ordf: Ulf Johansson 0570-503 39 
V.ordf: Peter Lingwall 070-885 58 36 
Sekr: Lars Levin 070-685 90 02

Ledamot:  Elisabeth Hallendorff 070-683 91 82
Ledamot: Inge Lidén 073-057 44 50 
Ledamot: Anna Nyström 073-066 95 53
Ledamot: Ingemar Karlsson 070-523 94 69 

Suppleant: Teodor Hidén 076-800 55 74 
Suppleant: Oskar Andersson 076-848 28 28

Medlemsantalet har vuxit från ett fåtal vid bildandet till idag cirka 1100. 
Medlemsinsatsen är 100 kronor. 

Vägbygge
Foto: Anna Nyström

   

Skogsbrukarnas Ek. förening | Arvid Olofssons väg | 671 70 Edane | Tfn: 0570-503 20 | E-post: info@skogsbrukarna.se


COPYRIGHT © SKOGSBRUKARNA EK. FÖRENING 2007 ALL RIGHTS RESERVED                                    Design by AKdesign | CMS by Smalltown Media