VERKSAMHET
Sätter - Sköter - Skördar

Skogsbrukarna Ek.för. förmedlar alla i marknaden förekommande virkessortiment samt utför avverkning, skogsvård, rådgivning, vägbyggen m.m. Allt detta sker i nära samarbete med Moelven Skog och deras kunniga personal.

Vidare anordnas även skogsdagar, studieresor och informationsmöten i föreningens regi.

Skogsbrukarna verkar för en god skogsskötsel med hög avkastning och hänsyn tagen till miljö- och kulturvård.

Skogsbrukarna medverkar vid miljöcertifiering av din fastighet.

Skogforsk har mycket information på sin hemsida vad det gäller plantmaterial och vad man ska välja för trädslag beroende på markförhållanden mm. Gå gärna in på deras hemsida och sök information 

Älg i björkskog
Foto: Jan-Erik Wilson

   

Skogsbrukarnas Ek. förening | Arvid Olofssons väg | 671 70 Edane | Tfn: 0570-503 20 | E-post: info@skogsbrukarna.se


COPYRIGHT © SKOGSBRUKARNA EK. FÖRENING 2007 ALL RIGHTS RESERVED                                    Design by AKdesign | CMS by Smalltown Media