VERKSAMHET
Sätter - Sköter - Skördar

Skogsbrukarna Ek.för. förmedlar alla i marknaden förekommande virkessortiment samt utför avverkning, skogsvård, rådgivning, vägbyggen m.m. Allt detta sker i nära samarbete med Moelven Skog och deras kunniga personal.

Vidare anordnas även skogsdagar, studieresor och informationsmöten i föreningens regi.

Skogsbrukarna verkar för en god skogsskötsel med hög avkastning och hänsyn tagen till miljö- och kulturvård.

Skogsbrukarna medverkar vid miljöcertifiering av din fastighet. 

Älg i björkskog
Foto: Jan-Erik Wilson

   

Skogsbrukarnas Ek. förening | Arvid Olofssons väg | 671 70 Edane | Tfn: 0570-503 20 | E-post: info@skogsbrukarna.se


COPYRIGHT © SKOGSBRUKARNA EK. FÖRENING 2007 ALL RIGHTS RESERVED                                    Design by AKdesign | CMS by Smalltown Media