AKTUELLT

Nu har det hänt!!
Massavedspriset på ren gran och även barr har gått upp med 25 kr/m3fub. Dock har björk- och lövmassan gått ned lite. Prislistorna finns nedanför.

Nyheter
De nya prislistorna finns nu på nätet. OBS! Vi har nu lagt ut uppdaterad prislista på gran och tall. Vi missade pristillägget för södra Värmland. Ny prislista utlagd 1 feb.

Resan till Borregaard bioraffinaderi var trevlig och informativ. Den inspirerade Urban Andersson till att dikta. Se dikten  

Aktuella prislistor
Vi vill uppmärksamma er på att det nu är nya längder som gäller i timmerklasserna.
Gran modul 367-547 Edanesågen vill ha minimalt med timmer i 397, 457 och 517. Gärna långt timmer i dim 14-17,9 cm.
Tall modul 367-547  Gärna långt timmer i dim 14-15,9 cm.
Minsta dimensionen i gran och tall är 14 cm. Tänk på att alla dimensionsmått är under bark.
Vänerblock Gran längd +255 cm. Diam enl instr. Skogsröta ej tillåten i kval 1-2. Ingen kval 3 efter 1/8-15
Björktimmer längd 300 cm. Diam +18 cm

Vanliga frågor vid avverkning
Köpformer
Alla prislistor
Björk, massaved mm

Här kan du läsa mer om hur tändsticksvirket ska se ut. Är du certifierad får du dessutom + 20 kr/m3fub. Läs mer

Kvalitétskrav
När du ska aptera timret är det viktigt att veta hur en stock av en viss kvalité ska se ut. Här kan du skriva ut information i A4 eller som en lathund du lätt kan stoppa i fickan.
Kvalitétsbestämning av barrsågtimmer.
Lathund

Certifiering
Sågverken efterfrågar certifierat virke då sågverkens slutkunder allt oftare kräver det. Det är framförallt statliga myndigheter som i stora upphandlingar har certifiering som krav.
Läs mer här

  

Vägbygge i Ängen
Foto: Anna Nyström

   

Skogsbrukarnas Ek. förening | Arvid Olofssons väg | 671 70 Edane | Tfn: 0570-503 20 | E-post: info@skogsbrukarna.se


COPYRIGHT © SKOGSBRUKARNA EK. FÖRENING 2007 ALL RIGHTS RESERVED                                    Design by AKdesign | CMS by Smalltown Media